Terug naar Acties & kortingscodes

Privacy- en Cookieverklaring (GDPR)


Beste bezoeker,

Wij hebben deze Privacy- en Cookieverklaring opgesteld om je duidelijk te maken dat wij de privacy van alle persoonsgegevens waarmee wij in aanraking komen zeer serieus nemen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. We willen je goed informeren over ons privacy- en cookiebeleid. Dit vinden wij belangrijk, neem de tijd om dit beleid te lezen.

iBranding B.V., hierna te noemen iBranding, is de beheerder van de website Studentenkorting.nl. Studentenkorting.nl biedt studenten actuele informatie over aanbiedingen, kortingscodes en bespaartips. Oftewel handige informatie voor studenten om te kunnen besparen.

iBranding is gevestigd aan de Gildeweg 22, 2632 BA te Nootdorp en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy- en cookieverklaring. Doordat je bepaalde persoonsgegevens met ons deelt, kunnen wij jou de best mogelijke dienst verlenen. De persoonsgegevens vertellen iets over jou, of zijn te herleiden naar jou als persoon. iBranding laat zich voor wat betreft de verwerking van deze gegevens uiteraard leiden door de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je vragen hebt of meer informatie wilt betreffende het privacy- en cookiebeleid van iBranding, neem dan contact met ons op:

iBranding B.V.
Gildeweg 22, 2632 BA Nootdorp, Nederland
E-mail : privacy@ibranding.nl
Tel: +31 (0)314 845566

Op basis van welk doel en welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
iBranding verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze website en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt voor specifiek vastgestelde doelen op basis van een rechtmatige grondslag. Deze doelen zijn:

  • Om onze diensten aan te kunnen bieden.
  • Om onze diensten uit te kunnen voeren, zoals bijvoorbeeld middels bellen, e-mailen en chatten.
  • Om te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om een mogelijkheid aan te kunnen bieden om een account aan te maken.
  • Om te reageren op een vacature, inclusief berichtgeving inzake een (lopende) sollicitatieprocedure.
  • Om nieuwsbrieven of mailingen te kunnen versturen.
  • Om onze website te kunnen analyseren en te verbeteren.
  • Om te voldoen aan wettelijk verplichtingen.
Persoonsgegevens die wij verwerken
iBranding verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. iBranding verwerkt de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, curriculum vitae, motivatiebrief, IP-adres (voor double opt-in nieuwsbrief registratie), geanonimiseerd IP-adres (voor website analytics), locatiegegevens, lijst met contactgegevens van de klant, gegevens over jouw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Daarnaast verwerkt iBranding in enkele gevallen wellicht persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@ibranding.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bewaartermijn
iBranding bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren hierbij de wettelijk geldende bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
iBranding deelt jouw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening, het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. iBranding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

iBranding slaat haar data altijd op binnen de grenzen van de EU. Worden er in het kader van de dienstverlening gegevens gedeeld buiten deze grenzen, dan zal dit gebeuren met een daarbij passend beveiligingsniveau.

Cookies of soortgelijke technieken
iBranding maakt gebruik van technische, functionele, analytische, tracking en social media cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookies die iBranding gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, jouw gebruiksgemak en met het oog op een uitstekende klantenservice. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Het stelt ons ook in staat om onze website te optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op onze website worden cookies door ons zelf geplaatst en door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders, advertentienetwerken en/of de sociale media-bedrijven. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door iBranding en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@ibranding.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. iBranding zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

iBranding wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
iBranding neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@ibranding.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming
iBranding neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van iBranding) tussen zit. iBranding gebruikt hier geen computerprogramma's of –systemen voor.

Wijzigingen aan dit privacy statement
iBranding kan dit privacy statement van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Je kunt zien wanneer dit voor het laatst bijgewerkt is aan de revisiedatum die aan het einde van de verklaring te vinden is. De wijzigingen en toevoegingen zijn van kracht vanaf de datum waarop ze zijn gepost. Het is daarom raadzaam om dit privacy statement van tijd tot tijd te bekijken om na te gaan of er relevante wijzigingen zijn opgenomen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 juli 2018.