Terug naar Studieboeken

Studieboeken kopen

16229 artikelen
-5%
Casusboek EMDR
Circa twintig jaar geleden werd EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) ontwikkeld als behandelvorm voor Post Traumatische Stress Stoornissen (PTSS ). Na aanvankelijke scepsis is EMDR inmiddels opgenomen in (inter)nationale richtlijnen voor de ... Meer

€ 43,31 € 41,14

-5%
Bouwplanning
Bouwplanning is een specialistische uitgave over het plannen van bouwprojecten. Het is een waardevol naslagwerk en mede dankzijhet gebruik van MS-project wordt het ook veel gebruikt doorzelfstandig ondernemers.Hoe kun je planningen maken met MS-Project? W ... Meer

€ 19,50 € 18,53

-5%
Export planning, met MyLab NL toegangscode
When a company initiates export development, it is essential to follow a systematic strategy formulation and decision-making process. Export Planning provides a methodology to plan and achieve internationalization. This process of export planning consists ... Meer

€ 44,99 € 42,74

-5%
Winst in de zorg
Sinds de introductie van vraagsturing en gereguleerde marktwerking binnen het Nederlandse zorgstelsel wordt van ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra in toenemende mate verwacht dat zij zich als ondernemingen op de markt manifesteren. Om hun kapitaallasten ... Meer

€ 65,- € 61,75

-5%
Verantwoord ondernemen
Ondernemen roept regelmatig ethische vragen op, omdat de handelingen van ondernemingen invloed hebben op allerlei betrokkenen zowel binnen als buiten de onderneming en op de samenleving. Niet voor niets is 'het ontwikkelen van ethische principes voor het professioneel ... Meer

€ 21,50 € 20,43

-5%
Hoofdzaken van het bestuursrecht
Het bestuursrecht is een maatschappelijk belangrijk rechtsgebied, dat een volwaardige plaats toekomt naast het privaatrecht en het strafrecht. Het is ook een boeiend rechtsgebied, dat betrekking heeft op vele sectoren van het maatschappelijk leven. Bestuursrecht ... Meer

€ 24,75 € 23,51

-5%
Ons strafrecht 3 - Sanctierecht
Strafrechtelijke sancties staan volop in de publieke belangstelling. De regelgeving op het gebied van het sanctierecht is aan verandering onderhevig en wordt in toenemende mate beïnvloed door internationale ontwikkelingen. Dit boek beoogt te voorzien in de ... Meer

€ 42,50 € 40,38

-5%
Werkprocessen in de polikliniek en sociale gezondheidszorg
Dit leerboek voor doktersassistenten en medisch secretaresses i.o. behandelt de digitale administratieve taken met behulp van het elektronisch patientendossier (EPD). Aan bod komen bijvoorbeeld de verwijzing via het zorgdomein en het digitaal verwerken van o ... Meer

€ 34,95 € 33,20

-5%
MBA Bedrijfseconomie
MBA Bedrijfseconomie Meer

€ 35,50 € 33,73

-5%
Legaliteit en legitimiteit
Dit boek is een inleiding in het denken over recht en staat met een zwaar accent op de vraag hoe de staat om moet gaan met religie. Paul Cliteur en Afshin Ellian zijn hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap aan de universiteit van Leiden.'Cliteur en Ell ... Meer

€ 30,- € 28,50

-5%
In contact met ouders
.. Meer

€ 31,50 € 29,93

-5%
Export is mensenwerk
Export is mensenwerk. Het zijn de mensen achter de export en hun onderlinge relaties die het verschil maken, waar ook ter wereld. Export is van wezenlijk belang voor de Nederlandse economie. Talloze ondernemers in Nederland exporteren hun producten niet alleen ... Meer

€ 23,50 € 22,33

-5%
Drie
Het ontwerpen van samenhangende, adequate interventies voor organisatieontwikkeling is een kunst en een kunde. Organisaties ontwikkelen immers voortdurend en losse activiteiten blijken niet meer te volstaan om een organisatie in de juiste richting te krijgen ... Meer

€ 47,90 € 45,51

-5%
Compendium Vennootschapsbelasting
Compendium vennootschapsbelasting is een boek van E.J.W. Heithuis Meer

€ 64,25 € 61,04

-5%
Elsevier gezondheidszorg - Handboek kinderdermatologie 2 delen
Het Handboek kinderdermatologie is een praktisch hulpmiddel met een unieke verzameling beeldmateriaal (fullcolour) voor het stellen van de juiste diagnose bij een kind met een dermatologische aandoening. Het boek is zeer geschikt voor huisartsen, consultatiebureauartsen, ... Meer

€ 72,95 € 69,30

-5%
Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum - Het humanitaire moment
Intellectuelen signaleerden na de Eerste Wereldoorlog een diepgaande beschavingscrisis en droomden van een culturele regeneratie. In Nederland speelde de non-conformistische, cultuurkritische 'humanitaire beweging' een voortrekkersrol bij deze Europese culturele ... Meer

€ 39,- € 37,05

-5%
Wiskunde voor statistiek
Veel studenten in de sociale wetenschappen worden geconfronteerd met een vak waarvoor zij onvoldoende voorkennis blijken te hebben: statistiek. Het ontbreekt hun vooral aan de wiskundige kennis die voor dit vak wordt verondersteld.Van deze tweede, herziene druk ... Meer

€ 16,50 € 15,68

-5%
Taaltempo Nederlands
Bij het leren van een taal blijken veel cursisten ook na jaren studie nog moeite te hebben met de reactietijd: de tijd tussen vraag en antwoord. Met Taaltempo Nederlands leer je steeds sneller een antwoord te geven op vragen, waardoor je in korte tijd je gespreksvaardigheid ... Meer

€ 17,- € 16,15

-5%
Geintegreerde cognitieve gedragstherapie
Onderzoek toont onmiskenbaar aan dat een relatief kortdurende, protocollaire behandeling vaak de voorkeur verdient boven een maatbehandeling. Tegelijkertijd knappen niet alle patiënten (voldoende) op van zo'n behandeling. Er treden soms complicaties op en ... Meer

€ 69,50 € 66,03

-5%
Boom Masterreeks - Het huwelijksvermogensrecht
Boom Masterreeks - Het huwelijksvermogensrecht Meer

€ 77,50 € 73,63

-5%
Sociale psychologie
Hoe vormen mensen zich een beeld van anderen? Hoe kun je groepsbeslissingen en -prestaties verbeteren? Wanneer helpen mensen elkaar en waarom? Dit boek bespreekt hoofdthema's uit de sociale psychologie die zich richt op hoe mensen elkaars gedrag, gedachten ... Meer

€ 63,50 € 60,33

-5%
Polytechnisch Zakboek
Het Polytechnisch Zakboek is al meer dan 80 jaar een onmisbare vraagbaak voor technici uit vele vakgebieden. Het bevat een unieke verzameling gegevens in de vorm van definities, formules, tabellen, schema's en grafieken. De introductie van de Eurocodes heef ... Meer

€ 156,03 € 148,23

-5%
Dossiervorming en Privacy voor HR-management
Hoe dient een dossier goed en zorgvuldig te wordenopgebouwd? Dit is de vraag die menig HR-functionariszich wel eens stelt. Dossiervorming blijkt in de praktijkeen complexe zaak, waaraan te weinig aandacht wordtbesteed door een gebrek aan kennis en tijd.Het ... Meer

€ 21,- € 19,95

-5%
Neuropsychologische behandeling
In dit boek worden de nieuwste inzichten gepresenteerd over de neuropsychologische behandeling van cognitieve en niet-cognitieve stoornissen die het gevolg zijn van hersenletsel.Bij het boek hoort een website waar de feitelijke behandel-protocollen worden geplaatst ... Meer

€ 60,- € 57,-

1 2 3 4 5

Goedkoper Studieboeken kopen met 5% studentenkorting

In Nederland mag er maximaal 5% studentenkorting worden gegeven op Nederlandse studieboeken.
Dit is bij Wet geregeld door de vaste boekenprijs Wet. Je moet wel voldoen aan de onderstaande voorwaarden:
- Minimaal twee verschillende Nederlandse studieboeken aanschaffen.
- De studieboeken dienen voorgeschreven te zijn door een hbo/wo-opleiding.
- Je dient in het bestelproces te verklaren ingeschreven te zijn bij een hbo/wo-opleiding.