Terug naar Studieboeken

Studieboeken kopen met Studentenkorting

15940 artikelen
-5%
Ondernemings- & effectenrecht 2017
met o.a. (selecties uit):BW Voorstel Boek 7WvK Boek 1, BW Boek 2, BW Boek 3 en 7AProspectusverordeningWet giraal effectenverkeerFondsenreglementFaillissementswetBesluit openbare biedingen WftWet toezicht financiële verslaggevingNR gedragstoezicht financiële ond ... Meer

€ 69,50 € 66,03

-5%
Woordenboek Nederlands-Turks
* professioneel gereedschap voor vertalers, tolken en studenten;* 30.000 woorden met 37.000 betekenissen;* zeer grote rijkdom aan voorbeelden uit literatuur en spreektaal;* Turkse woorden zijn voorzien van indicaties voor uitspraak en klemtoon;* Turkse woorden zijn ... Meer

€ 49,95 € 47,45

-5%
Handboek psychopathie en de antisociale-persoonlijkheidsstoornis
Sinds de begrippen 'psychopathie' en 'antisociale-persoonlijkheidsstoornis' in het wetenschappelijke discours geïntroduceerd zijn, hebben ze geleid tot een grote wetenschappelijke aandacht. Diagnostische instrumenten zijn ontwikkeld, theoretische modellen ... Meer

€ 52,- € 49,40

-5%
Publicaties van de Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief 4 - Bedrijvigheid in Velsen in de lange twintigste eeuw
De aanleg en voltooiing van het Noordzeekanaal in de jaren zeventig van de negentiende eeuw betekende een grote cesuur in de geschiedenis van het voorheen landelijke gebied rond Velsen. Velsen werd de kern van de IJmond-regio en cruciaal voor de Nederlandse ... Meer

€ 12,- € 11,40

-5%
Verbeelding bouwbesluit 2012 Bouwfysica editie 2014
De uitgave Verbeelding Bouwbesluit 2012 Bouwfysica is de vervanging van de uitgave Verbeelding Bouwbesluit Bouwfysica van Sdu Uitgevers. Deze uitgave behoort tot de Reeks Bouwbesluit Praktijk. Vanuit de gedachte 'een plaatje zegt meer dan duizend woorden' ... Meer

€ 124,98 € 118,73

-5%
Fiscale geschriften 29 - Het fiscale stelsel in het Caribisch Koninkrijk
Sinds 10-10-10 is het Koninkrijk 'anders' geworden omdat Curaçao en St. Maarten daarbinnen de status aparte hebben gekregen, zoals Aruba die al had, en omdat de overige drie eilanden - Bonaire, St. Eustatius en Saba (de BES) - onderdeel van Nederland zijn ... Meer

€ 77,18 € 73,32

-5%
Schrijf je vrij
'Schrijf je vrij' van Mirjam Windrich behandelt stress en spanning op je werk, relatieproblemen of depressieve klachten. Mindful Analysis is een beproefde methode om schrijvend problemen te analyseren: vier overzichtelijke fases die je helpen helderheid en ... Meer

€ 18,99 € 18,04

-5%
Meettechniek en meetsystemen / Uitwerkingen
De uitwerkingen bij het boek Meettechniek en meetsystemen dienen ter ondersteuning van zoweel de student bij het bestuderen van het boek, als de docent bij de bespreking van de opgaven. Meer

€ 19,70 € 18,72

-5%
Toegepaste bouwfysica en installaties gebouwentechniek
In dit zesde deel van de reeks 'Gebouwentechniek' komen verwarming en ventilatie aan bod. Beide zijn zo innig met de bouwfysische aspecten verweven, dat de term 'toegepaste bouwfysica' expliciet in de titel is opgenomen. Daarbij gaat de aandacht vooral naar ... Meer

€ 52,50 € 49,88

-5%
Juridische aspecten van mediation
Mediationreeks Deel 4Juridische aspecten van mediationIn de Mediationreeks worden verschillende elementen van mediation in afzonderlijke delen behandeld. De inhoud van de delen is gebaseerd op de huidige stand van de theorie-ontwikkeling en de behandeling ervan r ... Meer

€ 38,50 € 36,58

-5%
Polytechnisch Zakboek
Het Polytechnisch Zakboek is al meer dan 80 jaar een onmisbare vraagbaak voor technici uit vele vakgebieden. Het bevat een unieke verzameling gegevens in de vorm van definities, formules, tabellen, schema's en grafieken. De introductie van de Eurocodes heef ... Meer

€ 195,04 € 185,29

-5%
Bomenwerk, kosten & techniek 2017
Dit boekwerk behandelt alle fasen van boomaanleg en onderhoud in bebouwdgebied en is een unieke uitgave in de branche, mede tot stand gekomen doorinformatiebronnen uit de praktijk. Het unieke aan deze uitgave is de aandachtdie besteed wordt aan kosteninforma ... Meer

€ 371,- € 352,45

-5%
Aan de slag met Java
Aan de slag met is een boekenreeks voor hbo-ict. Elk boek behandelt een specifiek softwarepakket of programmeertaal. Op de portal AcademicX.nl kunnen studenten toetsen en oefeningen maken en extra studiemateriaal raadplegen. Daarmee bereiden zij zich optimaal ... Meer

€ 41,50 € 39,43

-5%
Vragenlijsten Gezin & Opvoeding (VG&O) - Handleiding VGFO
De Vragenlijst Gezinsfunctioneren volgens Ouders (VGFO) maakt deel uit van de set Vragenlijsten Gezin & Opvoeding (VG&O). Het gaat om vier vragenlijsten die diverse aspecten van de opvoedingsomgeving in beeld brengen en zelfstandig kunnen worden afgenomen. Naast ... Meer

€ 23,50 € 22,33

-5%
Consultatieve inwendige geneeskunde
Een belangrijk deel van het werk van de internist bestaat uit intercollegiale consultatie. Internisten zijn immers specialisten met een brede algemene medische kennis. Maar het gebied dat moet worden bestreken is wel heel groot. Het is daarom moeilijk om aan ... Meer

€ 107,- € 101,65

-5%
Banas Natuur-/scheikunde; Vmbo-b; Katern 2 Tekst-/werkboek
Banas Natuur-/scheikunde; Vmbo-b; Katern 2 Tekst-/werkboek is een boek van Jos Crommentuijn Meer

€ 16,75 € 15,91

-5%
Paradoxaal leiderschap
Elke predikant, elke pastor probeert in deze tijd een eigen vorm te vinden voor een relevant en effectief pastoraat. De rol van de pastor is altijd marginaal: hij of zij functioneert in de marge, aan de grens. Zijn werk is echter van centrale beteke-nis in ... Meer

€ 17,50 € 16,63

-5%
Leerboek HRM incl. toegang tot Prepzone
Leerboek HRM is al dertig jaar het ultieme basisboek voor dit vakgebied. Dit toegankelijke studieboek biedt je een goede wetenschappelijke basis en besteedt ruime aandacht aan actuele ontwikkelingen en trends. Waarom kiezen voor Leerboek HRM?* Brede benader ... Meer

€ 59,95 € 56,95

-5%
Grondrechten in Nederlands-Indië
Dit boek is een studie over een aspect van het constitutionele recht voor Nederlands-Indië, en wel over de grondrechten die in Nederlands-Indië golden in de periode 1854-1942. Het boek geeft een beschrijving van het stelsel van grondrechten in Nederlands-Indië ... Meer

€ 24,95 € 23,70

-5%
Werken aan je Asperger-relatie
Het Asperger-syndroom heeft invloed op de basisvoorwaarden voor een goede relatie: inlevingsvermogen, wederzijds begrip en communicatie. In een Asperger-relatie lopen beide partners daarom vaak tegen problemen en misverstanden aan.Lijkt het af en toe of j ... Meer

€ 19,95 € 18,95

-5%
E-business en E-commerce
In E-business en e-commerce worden zowel beproefde als nieuwe methoden voor effectieve integratie van het web en internet in het bedrijfsleven beschreven. Het boek behandelt de vraagstukken waarmee managers voor, tijdens en na het implementeren van e-businesstoepassingen ... Meer

€ 56,95 € 54,10

-5%
Roloff Matek machineonderdelen / deel Theorieboek
Roloff/Matek is al decennia lang het meest toonaangevende leerboek over machineonderdelen in de Duitstalige wereld, en ook al weer een behoorlijke tijd, sinds de beschikbaarheid van de Nederlandse vertaling, in Nederland en België. De uitvoerige en up-to-date ... Meer

€ 79,95 € 75,95

-5%
DSM-5: Oefenboek
De DSM-5 wijkt behoorlijk af van de voorgaande editie, de DSM-IV-TR, enhet vergt veel studie en oefening voor men goed kan omgaan met hetnieuwe systeem. Het DSM-: Oefenboek is een instrument om te lerenwerken met de DSM-5.Het DSM-5: Oefenboek bevat bijna vijfhonderd ... Meer

€ 59,95 € 56,95

-5%
Klantgericht - Bedrijfseconomisch rekenen in de retail 2 niveau 4
Retail is een vakgebied dat volop in ontwikkeling is. Naast de opkomende webshops verandert het straatbeeld met de komst van pop-up stores. In Klantgericht.info staat de beroepspraktijk van de retail centraal. Door de indeling op basis van werkprocessen wordt ... Meer

€ 23,75 € 22,56

1 2 3 4 5

5% studentenkorting op Nederlandstalige studieboeken

In Nederland mag er maximaal 5% studentenkorting worden gegeven op Nederlandse studieboeken.
Dit is bij Wet geregeld door de vaste boekenprijs Wet. Je moet wel voldoen aan de onderstaande voorwaarden:
- Minimaal twee verschillende Nederlandse studieboeken aanschaffen.
- De studieboeken dienen voorgeschreven te zijn door een hbo/wo-opleiding.
- Je dient in het bestelproces te verklaren ingeschreven te zijn bij een hbo/wo-opleiding.