Terug naar Studieboeken

Studieboeken kopen met Studentenkorting

15915 artikelen
-5%
Merkpositionering
Merkpositionering is een duidelijke en praktische handleiding over het positioneren van merken. Toegankelijk geschreven en onmisbaar als je wilt werken in marketing- of communicatie.Waarom kiezen voor Merkpositionering?*veel aansprekende en actuele voorbeelden;*aandacht ... Meer

€ 36,95 € 35,10

-5%
Basiscursus SPSS versie 20-23
Het statistische programma SPSS is al geruime tijd op de Nederlandse markt. In die periode zijn er veel leerboeken verschenen waarin het programma uitvoerig werd beschreven, vaak in combinatie met de bijbehorende statistische theorie. Dit boek wijkt af van ... Meer

€ 13,50 € 12,83

-5%
Spreken in het openbaar
Het politieke debat, klassikaal onderwijs, verkooppresentaties en het presenteren van onderzoeksresultaten: spreken voor een groep heeft een belangrijke functie in onze maatschappij. Veel mensen vinden het echter vervelend om in het openbaar te spreken of ... Meer

€ 28,95 € 27,50

-5%
Handboek corporate governance
Dit is inmiddels de vijfde - geheel herziene - druk van het Handboek Corporate Governance. Het boek voorziet in een toenemende informatiebehoefte onder governanceprofessionals en -geïnteresseerden. Corporate governance is in de afgelopen tien jaar een ingeburgerd ... Meer

€ 47,75 € 45,36

-5%
Van etiket naar diagnose
In Van etiket naar diagnose willen de auteurs allerlei etiketten zoals: ''het zit tussen je oren'' vervangen door een correcte en concrete diagnose. Dat vergroot de kans op effectieve ibterventies en geeft richting aan preventie.Na lezing van dit boek heeft ... Meer

€ 26,05 € 24,75

-5%
Rijksmuseum Amsterdam
No building in the Netherlands has such a tempestuous relationship to Dutch identity as the Rijksmuseum. This book traces the history of the national Rijksmuseum project from its birth, midwifed by the architect P.J.H. Cuypers to the formulation of the restoration ... Meer

€ 63,81 € 60,62

-5%
Projectaanpak in zes stappen
Projectaanpak in zes stappen leert je hoe je projecten succesvol aanpakt. Het is een praktijkgericht doeboek, waarmee je direct aan de slag kunt.Waarom kiezen voor Projectaanpak in zes stappen?* laagdrempelige methode om projecten succesvol aan te pakken;* doeboek ... Meer

€ 39,95 € 37,95

-5%
Keltische Mythen en Legenden
Het verleden kan worden vergeten, het sterft nimmer. De elementen, die in de vroegste tijden bij de vorming van een natie in het spel kwamen, blijven bestaan en dragen er toe bij haar geschiedenis te maken en den stempel te drukken op het karakter en den geest ... Meer

€ 3,99 € 3,79

-5%
Shifting identities
Shifting identities is een boek van Falk Hübner Meer

€ 17,50 € 16,63

-5%
Schrijven van beleidsnotities
Schrijven van beleidsnotities is een beknopte en praktische handleiding voor iedereen die in de huidige of toekomstige beroepspraktijk beleidsnotities opstelt. Dat kunnen bestuurs-, beleids- en voorlichtingsmedewerkers zijn van bedrijven en overheidsinstellingen ... Meer

€ 29,75 € 28,26

-5%
Antwerpen
'Antwerpen, stad verbeeld' vormt een tweeluik met 'Antwerpen, verloren stad'. Daar waar het eerste deel ons meeneemt op een reis door het Antwerpen van het einde van de negentiende eeuw, is dit boek een blik op hoe de stad vandaag omgaat met haar verleden ... Meer

€ 39,90 € 37,91

-5%
Wiskunde voor het hoger onderwijs / Deel B
Wiskunde voor het hoger onderwijs Deel B is het tweede deel van de nieuwe Serie Wiskunde voor het hoger onderwijs. Vanaf 2009 verschijnt elk jaar een nieuw deel, zodat op den duur de bestaande serie compleet vervangen wordt. Tot die tijd blijven de huidige ... Meer

€ 74,75 € 71,01

-5%
De Spier- bundel
Dit liber amicorum werd samengesteld ter gelegenheid van het afscheid van Jaap Spier op 4 maart 2016 als hoogleraar aansprakelijkheidsverzekering in vergelijkend perspectief. Als zodanig was hij sinds 1999 verbonden aan de Universiteit Maastricht. Deze Spier-bundel ... Meer

€ 61,99 € 58,89

-5%
Praktijkboek sociologie
Zorgverleners richten zich in hun werk vooral op het individu en zijn probleem. Toch vraagt de huidige tijd niet alleen om zelfredzaamheid, maar vooral ook om 'samenredzaamheid'. Ook de samenleving is namelijk verantwoordelijk voor het ontstaan en oplossen ... Meer

€ 31,50 € 29,93

-5%
Natuur als nooit van tevoren
Natuur en natuurontwikkeling gaan in Nederland vaak hand in hand. Echte 'oernatuur' hebben we nauwelijks meer; veel van wat wij natuur noemen, is in feite oud agrarisch cultuurlandschap. Hoe is dat in het verleden zo gegroeid en wat betekent dat voor het hedendaagse ... Meer

€ 7,90 € 7,51

-5%
Theorie en praktijk van supervisie in de ggz
Supervisie is een vak apart en van een supervisor mag worden verwacht dat deze niet alleen kundig en ervaren is als therapeut, maar ook didactische vaardigheden verenigt met inzicht in het specifieke van het supervisieproces. Supervisie wordt beschouwd als ... Meer

€ 36,- € 34,20

-5%
Geriatrie in de fysiotherapie en kinesitherapie
Dit boek geeft fysiotherapeuten een actueel overzicht van kennis en vaardigheden om (kwetsbare)ouderen adequaat te onderzoeken en behandelen. Uitgaande van gezond ouder worden en de daarbij beïnvloedende factoren zal de transfer worden gemaakt naar de oudere ... Meer

€ 59,95 € 56,95

-5%
Handboeken staats- en bestuursrecht 1 - Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat
Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat behandelt het algemeen deel van het bestuursrecht vanuit een zo breed mogelijke benadering. Niet alleen de normerende en waarborgfunctie van het bestuursrecht komen aan de orde, maar ook de instrumentele functie. Daarnaast ... Meer

€ 162,50 € 154,38

-5%
Groepen aan het werk
Groepen aan het werk brengt je de praktische en herkenbare kennis bij die je nodig hebt om te begrijpen hoe mensen zich gedragen in een groep, en om zelf goed te kunnen functioneren in groepsverband.Waarom kiezen voor Groepen aan het werk?*biedt inzicht in ... Meer

€ 40,95 € 38,90

-5%
Business Intellingence en datawarehousing
Datawarehousing is het domein van ICT. Business Intelligence (BI) heeft alleen kans van slagen als deze techniek ook daadwerkelijk effectief wordt ingezet om bedrijfsprocessen te verantwoorden, te beheersen en te verbeteren. In de tweede editie van dit boe ... Meer

€ 37,95 € 36,05

-5%
Boekhouden geboekstaafd 1 incl. toegang tot Prepzone
Boekhouden geboekstaafd 1 is uiterst geschikt als toegankelijke kennismaking met het vakgebied. Dit vlot geschreven studieboek bevat veel illustratieve voorbeelden en uitgebreide vaktermenregisters. Bij dit boek horen een opgavenboek en een uitwerkingenboek.Waa ... Meer

€ 79,95 € 75,95

-5%
Prometheus Anatomische Atlas 3 - Hoofd, hals en neuroanatomie
"PROMETHEUS deel 3 bevat de anatomie van het hoofd en de hals, twee anatomische gebieden met elk een veelvoud aan dicht opeengepakte anatomische structuren. Daarnaast wordt de neuroanatomie behandeld, een gebied met maar weinig zichtbare verbanden tussen een ... Meer

€ 98,95 € 94,-

-5%
Tien doodzonden van marketing
De marketing zit tegenwoordig in het slop. Nieuwe producten mislukken in onrustbarend tempo, en de meeste reclamecampagnes brengen bij de consument niets bijzonders teweeg. Direct mail levert nauwelijks één procent respons op. De meeste producten komen over ... Meer

€ 5,- € 4,75

-5%
Privaatrecht
PrivaatrechtPrivaatrecht biedt je een heldere en prettig leesbare inleiding in het vakgebied privaatrecht. Het boek voorziet je van een stevige basis waar je tijdens je opleiding en later in de beroepspraktijk op terug kunt vallen. Het behandelt het privaat ... Meer

€ 40,95 € 38,90

1 2 3 4 5

5% studentenkorting op Nederlandstalige studieboeken

In Nederland mag er maximaal 5% studentenkorting worden gegeven op Nederlandse studieboeken.
Dit is bij Wet geregeld door de vaste boekenprijs Wet. Je moet wel voldoen aan de onderstaande voorwaarden:
- Minimaal twee verschillende Nederlandse studieboeken aanschaffen.
- De studieboeken dienen voorgeschreven te zijn door een hbo/wo-opleiding.
- Je dient in het bestelproces te verklaren ingeschreven te zijn bij een hbo/wo-opleiding.