Terug naar Studieboeken

Studieboeken kopen

15404 artikelen
-5%
Handboek SharePoint 2013
In de tijd van Web 2.0 integreren desktop- en internettoepassingen meer en meer. De grens tussen wat eens zo duidelijk 'lokaal geïnstalleerd' was en wat 'via internet loopt' zal voor gebruikers steeds diffuser worden. Portal services zoals Microsoft SharePoint ... Meer

€ 29,95 € 28,45

-5%
Bedrijfskunde de basis incl. toegang tot Prepzone
Bedrijfskunde: de basis is een compacte en toegankelijke inleiding op de besturingsvraagstukken waar het management van organisaties mee te maken heeft. Je doet kennis op over de besturing van het productieproces, de geldstroom en de mensen in de organisatie ... Meer

€ 58,50 € 55,58

-5%
Statistiek in stappen
De methode Statistiek in stappen slaagt erin om statistiek interessant te maken, voor studenten en docenten. Het boek legt op logische wijze uit hoe een bepaalde techniek werkt, waar deze voor gebruikt wordt en op welke onderzoeksvragen deze techniek kan worden ... Meer

€ 30,50 € 28,98

-5%
Nederlands op niveau
'Nederlands op niveau' is een totaalmethode NT2 voor hoogopgeleiden, die de basisvaardigheden van het Nederlands al beheersen. Het boek is opgebouwd rond acht thema's, waarbinnen alle taalvaardigheden aan bod komen: lezen, luisteren, spreken en schrijven ... Meer

€ 42,50 € 40,38

-5%
Mensen met een verstandelijke beperking Praktijkleerboek niveau 4 en 5
5de herziene en uitgebreide druk 2016 Meer

€ 49,50 € 47,03

-5%
Handboek stijl
Het raadsel van de leesbaarheid: waarom legt u het ene artikel na de eerste zin weg en leest u het andere ademloos uit? Het Handboek Stijl onthult de geheimen van aantrekkelijk schrijven.Met het Handboek Stijl maakt u uw teksten beeldender (met prikkelende detai ... Meer

€ 39,75 € 37,76

-5%
Praktijkgericht juridisch onderzoek
In een praktijkgericht juridisch onderzoek dienen zowel het recht als de sociale werkelijkheid onderzocht te worden. Dat is het uitgangspunt in dit boek en daarom worden juridische en empirische onderzoeksmethoden geïntegreerd aangeboden. Het eerste hoofdstuk ... Meer

€ 39,50 € 37,53

-5%
Handboek ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen
iHandboek ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen/i biedt een uitgebreid en toegankelijk overzicht van de belangrijkste psychische stoornissen die kunnen voorkomen bij kinderen en jongeren. Vertrekkend vanuit de normale ontwikkeling geeft de ... Meer

€ 65,- € 61,75

-5%
De inzet van touchpoints
Touchpoints zijn de raakvlakken waar een adverteerder en zijn doelgroep elkaar tegenkomen. Het zijn alle momenten waarop een klant, werknemer of andere stakeholder de organisatie of het merk 'aanraakt'. Een touchpoint kan de drager van de boodschap zijn, maar ... Meer

€ 18,95 € 18,-

-5%
Big data
Big Data is dé business intelligence (BI) trend van de laatste tijd en lijkt dit jaar helemaal 'door te breken'. De continue introductie van nieuwe technologie, de dalende kosten voor gegevensopslag en het alsmaar krachtiger worden van computers, maken het ... Meer

€ 31,50 € 29,93

-5%
Beknopt overzicht van de criteria DSM-5
Vertaling van de Desk Reference. Het beknopt overzicht is een verkorte uitgave van de DSM-5. Het is de vertaling van de Desk Reference to the Diagnostic Criteria from DSM-5. Handzame uitgave voor praktisch gebruik.In het beknopt overzicht kunt u de criter ... Meer

€ 59,95 € 56,95

-5%
Boom Masterreeks - Algemene voorwaarden
Op vrijwel alle overeenkomsten worden algemene voorwaarden van toepassing verklaard: soms door de leverancier van de goederen of diensten, soms door de afnemer ervan, en soms door beide. In dit - volledig geactualiseerde en uitgebreide - boek wordt op de wettelijke ... Meer

€ 85,50 € 81,23

-5%
Dierbare collega's
Dierbare Collega's is een boek van Patrick van Veen Meer

€ 19,90 € 18,91

-5%
Journalistieke cultuur in Nederland
De journalistiek is in crisis. Krantenlezers lopen weg, televisiekijkers kijken anders en internet en sociale media verbinden alles en iedereen. En de gebruiker kiest zijn eigen weg. In deze veranderende mediawereld moet de journalistiek zich opnieuw uitvinden ... Meer

€ 34,95 € 33,20

-5%
Ars Aequi Taalgids voor juristen
Taal is het belangrijkste instrument van de jurist. Wie wil slagen in de rechtspraktijk moet ingewikkelde problemen begrijpelijk onder woorden kunnen brengen en standpunten objectief en overtuigend kunnen presenteren. Correcte spelling en verzorgd taalgebruik ... Meer

€ 19,50 € 18,53

-5%
Praatjes voor de West
Praatjes voor de West waren een onderdeeltje van de radio-uitzendingen van de Wereldomroep naar de West (Suriname en de Antillen) in de periode 1947-1958. De uitzendingen bestonden uit een algemeen Nederlands programma van twee uur of meer en een West-Indische ... Meer

€ 24,50 € 23,28

-5%
OR in bedrijf thema - Leiderschap en medezeggenschap
Leiderschap is een complex fenomeen, waaraan verschillende aspecten zitten, zowel op het niveau van de groep als het individu. In dit boek wordt leiderschap vanuit diverse invalshoeken benaderd. Aan de hand van centrale ideeën van klassieke denkers over ... Meer

€ 79,95 € 75,95

-5%
Deltacursus 1 - Deltacursus 1 Oude Testament
In het eerste deel zijn 15 studies uit het Oude Testament opgenomen: het ontstaan van de Bijbel, de schepping, de zondeval en andere onderwerpen van de verlossingsgeschiedenis. Meer

€ 12,50 € 11,88

-5%
De strijd voor rhetorica
In dit boek wordt beschreven hoe rederijkers hun dichterschap verdedigden in diverse pleidooien voor de 'rhetorica', zoals ze de dichtkunst noemden. Vanaf de vijftiende tot in de zeventiende eeuw schreven ze tientallen gedichten en toneelstukken waarin ze ... Meer

€ 9,50 € 9,03

-5%
Handboek POH-GGZ
In dit boek komt tot uiting dat de POH-GGZ zowel in de breedte als in de diepte over generalistische vaardigheden en behandelmethoden dient te beschikken om hoogwaardige begeleiding of behandeling te bieden voor de meest voorkomende psychische klachten. Uitgangspunt ... Meer

€ 48,95 € 46,50

-5%
Benjamin Journaal 3 - Benjamin Journaal 3
Met bijdragen van: Walter Benjamin (Het surrealisme. De laatste momentopname van de Europese intelligentsia), Sarah Whiting (De beweeglijkheid van de surrealistische stad. Nadja's Parijs in kaart gebracht), Louis Aragon (De boer van Parijs), Rudi Laermans ... Meer

€ 15,- € 14,25

-5%
101 oplossingsgerichte vragen voor hulp bij angst
101 Oplossingsgerichte vragen voor hulp bij angst nodigt hulpverleners uit om samen met cliënten de focus te verleggen van wat er mis is naar wat er goed gaat, en van wat er niet werkt naar wat er wel werkt in hun leven. Het boek bevat 101 oplossingsgerichte vrage ... Meer

€ 17,50 € 16,63

-5%
Leerboek microbiologie en infectieziekten
Microbiologie en infectieziekten behandelt alle soorten infecties en alle aandachtsgebieden binnen de medische microbiologie. De indeling van dit boek is gebaseerd op klinisch relevante groepen van infectieziekten, waarbij de nadruk is gelegd op die infectieziekten ... Meer

€ 92,95 € 88,30

-5%
Jodenvervolging in Nederland, Frankrijk en België, 1940-1945
Waarom zijn er tijdens de Tweede Wereldoorlog meer joden uit Nederland gedeporteerd en vermoord dan uit andere West-Europese landen? Op deze schrijnende vraag geeft Jodenvervolging in Nederland, Frankrijk en België eindelijk antwoord.Tientallen jaren hebbe ... Meer

€ 57,50 € 54,63

-5%
Methodisch werken - Video-hometraining in gezinnen
Video-hometraining is een vorm van intensieve thuisbehandeling die videobeelden van gezinsinteracties gebruikt in de interventies in het gezin. In de afgelopen jaren heeft video-hometraining zich ontwikkeld tot een volwaardige zelfstandige ambulante hulpverleningsmethodiek ... Meer

€ 60,95 € 57,90

-5%
De finale B1-B2
Sinds 2007 is De finale een succesvolle methode om hoogopgeleide anderstaligen van taalniveau B1 naar B2 te brengen en ze voor te bereiden op het Staatsexamen NT2 programma II. Deze geheel herziene editie is erop gericht de cursisten nog beter kennis te laten ... Meer

€ 36,50 € 34,68

-5%
Succes met requirements!
De kwaliteit van requirements is essentieel voor het succes van een project. Onderschatting ervan leidt juist tot verlies van tijd, geld en kwaliteit. Actuele ontwikkelingen zoals de trend naar een demand-supplyorganisatie, outsourcing, offshoring en hogere ... Meer

€ 45,50 € 43,23

-5%
Praktijkdiploma boekhouden (PDB) - Financiering Niveau 4
Dit boek maakt deel uit van de PDB-lesmethode, die bestaat uit drie delen en geheel afgestemd is op de diploma’s Praktijkdiploma Boekhouden van de Associatie. Dit boek leidt op voor het examen Financiering niveau 4 en sluit volledig aan op het examenprogramma ... Meer

€ 32,50 € 30,88

-5%
Mammacarcinoom en goedaardige mammapathologie in beeld
Ziekten van de borst komen regelmatig voor en zijn niet zelden aanleiding tot onrust zowel bij de vrouw die ermee wordt geconfronteerd als de arts die wordt geconsulteerd. Vaak is de diagnose in één oogopslag te stellen maar toch zijn er steeds weer beelden ... Meer

€ 48,95 € 46,50

-5%
Bahasa Indonesia
Het Tekstboek bestaat uit veertien lessen met een gelijke opbouw. Elke les start met doelstellingen, gevolgd door een luisteroefening, een grammaticaonderwerp, een cultuurblok en als afsluiting oefeningen voor in de les. De nadruk ligt op het kunnen voeren ... Meer

€ 39,50 € 37,53

-5%
Het complete boek - Het Complete Boek Office 2016
Microsoft Office is de meest gebruikte kantoortoepassing ter wereld. Met programma's voor tekstverwerking, presentaties, databases, rekenbladen en e-mail is het een complete suite die veel functionaliteit biedt en de productiviteit verhoogt. In dit lijvige ... Meer

€ 54,99 € 52,24

-5%
Bedrijfseconomie in de praktijk
Bedrijfseconomie in de praktijk is het boek dat u gelezen moet hebben wanneer u op bachelorniveau basiskennis moet en wilt hebben van de bedrijfseconomie. Het leert (toekomstige) managers en stafmedewerkers de belangrijkste bedrijfseconomische technieken die ... Meer

€ 74,95 € 71,20

-5%
Aan de slag met IT-service management
Aan de slag met IT Service Management beschrijft de processen die een centrale rol spelen binnen het vakgebied IT-beheer. Hiermee krijgen studenten een goed overzicht van en inzicht in het opzetten en inrichten van IT Service Management.Het boek is gebaseer ... Meer

€ 34,50 € 32,78

-5%
Hoogsensitiviteit professioneel gezien
De herkenning van hoogsensitiviteit vormt een omslagpunt in het leven van hoogsensitieve personen (HSP). Het is voor hen een eyeopener om te begrijpen hoe dit van invloed is op hun dagelijks functioneren. Hoogsensitiviteit professioneel gezien is een nuch ... Meer

€ 23,50 € 22,33

-5%
Inleiding tot de marketing
Inleiding tot de marketing is een allround inleiding in de marketing en onmisbaar voor iedereen met een functie waarin klantgericht commercieel handelen de dagelijkse praktijk is. Door een uitgekiende onderwerpskeuze is dit boek compleet en toch beknopt. Een ... Meer

€ 53,25 € 50,59

-5%
Zingeving in zorg en welzijn
Zingeving gaat over de betekenis die mensen geven aan (situaties in) hun leven. Het omvat alledaagse zaken die voor iemand belangrijk zijn, maar ook fundamentele, existentiële levensvragen. Bij een crisis of (ernstige) ziekte speelt zingeving vaak expliciet ... Meer

€ 29,95 € 28,45

-5%
Polytechnisch Zakboek
Het Polytechnisch Zakboek is al meer dan 80 jaar een onmisbare vraagbaak voor technici uit vele vakgebieden. Het bevat een unieke verzameling gegevens in de vorm van definities, formules, tabellen, schema's en grafieken. De introductie van de Eurocodes heef ... Meer

€ 195,04 € 185,29

-5%
Basiscursus Turks
Dit boek hoort bij de cursus Conversatieboek Turks (ISBN 9789046903155). De Basiscursus Turks is geschreven voor hen die taalkennis willen verwerven die bruikbaar is in alledaagse situaties. Zestien hoofdstukken bestrijken een belangrijk deel van de Turkse ... Meer

€ 17,- € 16,15

-5%
Meso economie en bedrijfsomgeving
Meso-economie en bedrijfsomgeving is de enige geïntegreerde methode voor bedrijfstakanalyse waarin een verband wordt gelegd tussen de bedrijfstakomgeving en de bedrijfsbeslissingen. Je kunt het vak algemene economie praktisch toepassen in het analyseren van ... Meer

€ 60,50 € 57,48

-5%
Klinisch redeneren en evidence-based practice
Hoe komt de student tot een goede klinische redenering? Hoe kunnen denkfouten worden voorkomen? Welke rol speelt intuïtie? Hoe leren studenten hun klinisch redeneren te laten uitstijgen boven het verpleegkundig proces? De kwaliteit van de klinische redenering ... Meer

€ 39,95 € 37,95

-5%
Inleiding in de statistiek
Statistiek is de wetenschap die zich richt op het trekken van conclusies uit data. Daartoe worden verzamelde gegevens gemodelleerd en geanalyseerd met behulp van wiskundige kansmodellen. In dit boek worden kernbegrippen uit de statistiek omschreven en wordt ... Meer

€ 32,- € 30,40

-5%
Gedrag in organisaties
Onder welke omstandigheden voelen werknemers zich het best in hun vel? Wanneer zijn ze het meest productief? Hoe kan samenwerken in een team hierbij een meerwaarde betekenen? En hoe kan de leider dit alles in goede banen leiden? Dit is slechts een greep uit ... Meer

€ 41,90 € 39,81

-5%
Belastingrecht 2017/2018
Dit studieboek is geschreven door het onderwijs, voor hetonderwijs. Een zeer uitgebreid auteursteam, bestaande uitdocenten van bijna alle hogescholen in Nederland, heeft dezestudiemethode ontwikkeld. Zij kennen per slot van rekeninghet beste de eisen en wense ... Meer

€ 50,- € 47,50

-5%
Handboek Hoogbegaafdheid
Het 'Handboek hoogbegaafdheid' biedt een compleet overzicht van ontwikkelingen op het gebied van hoogbegaafdheid en geeft daarbij een beeld van de verscheidenheid aan visies. Elf deskundigen op het gebied van begaafdheid en onderwijs schreven elk vanuit hun ... Meer

€ 40,95 € 38,90

-5%
AI -Bladen ( Arbo-informatiebladen) 17 - Ai-17 Hijs- en hefmiddelen
Deze uitgave geeft inzicht in de nationale en Europese regels en voorschriften, die zijn opgesteld om gevaarlijke situaties tijdens hijs- en hefwerkzaamheden te voorkomen. Er wordt op praktische wijze uitgelegd hoe aan deze eisen kan worden voldaan.In Hijs- ... Meer

€ 52,91 € 50,26

-5%
Wiskunde voor bedrijfseconomen
Wiskunde voor bedrijfseconomen is bestemd voor gebruik bij het vak wiskunde in het universitair economisch onderwijs.Dit boek brengt de economiestudent niet alleen wiskunde bij als basiskennis, maar laat ook de toepassing zien. Onderwerpen als consumenten ... Meer

€ 39,50 € 37,53

-5%
Taaltopics rapporteren incl. toegang tot Prepzone
Taaltopics Rapporteren leert je hoe je goede rapporten schrijft en benadert stapsgewijs het hele rapportageproces. Je leert een logische rapportindeling te ontwerpen, een hoofdvraag exact te formuleren en de vaste rapportonderdelen correct in te vullen. Heel ... Meer

€ 32,95 € 31,30

-5%
Bestuurlijke informatieverzorging 2B Toepassingen
Uitgangspunt bij dit boek is de moderne informatietechnologie. IT-ontwikkelingen hebben het systeem van bestuurlijke informatieverzorging in hoge mate beïnvloed. Organisaties zijn ontstaan die zich richten op massale verwerking van gegevens. Meer

€ 71,- € 67,45

-5%
Nederlands naar perfectie
iNederlands naar perfectie/i is een totaalmethode Nederlands voor hoogopgeleide anderstaligen. De uitgave brengt cursisten van niveau B2 naar niveau C1. De acht hoofdstukken zijn opgezet rond een breed scala aan wetenschappelijke thema's. br/br/Naast de vaardigheden ... Meer

€ 42,50 € 40,38

-5%
Basisboek wiskunde
Basisboek wiskunde legt de basis voor de wiskunde die op universiteiten en hogescholen gebruikt wordt bij studierichtingen in techniek, informatica, bètavakken, economie, bedrijfskunde, medische vakken en aanverwante disciplines. Centraal staat het aanleren ... Meer

€ 39,95 € 37,95

-5%
Junqueira's functionele histologie
Histologie is belangrijk als basisvak voor de geneeskunde. Het belang van de rol van de klinisch patholoog en zijn histologische benadering in de diagnose, therapie en prognose van patiënten is de laatste jaren enorm toegenomen. In de ruim dertig jaar dat ... Meer

€ 99,95 € 94,95

-5%
Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management incl. toegang tot Prepzone
De meest gebruikte inleiding op het vakgebied Organisatie en management? Dat is: Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management.De bekende auteurs Marcus en Van Dam bieden je een zeer praktische en interactieve inleiding op dit vakgebied.Deze gehe ... Meer

€ 75,75 € 71,96

-5%
DNA een blauwdruk
Dit boek beoogt een wegwijzer te zijn in de ingewikkelde DNA-materie voor iedereen die, in welke hoedanigheid dan ook, hetzij als student, hetzij beroepshalve of als geïnteresseerde leek, met het onderwerp DNA te maken heeft. De meeste handboeken duiken vrijwel ... Meer

€ 55,75 € 52,96

-5%
Boom Juridische studieboeken - Recht in context
Wie het recht wil bestuderen, kan vele wegen bewandelen. Maar voor wie het recht als sociaal-cultureel en intellectueel fenomeen wil begrijpen, staan aanzienlijk minder wegen open. De reden is dat het recht zowel in abstracto als in concreto alleen begrepen ... Meer

€ 47,50 € 45,13

-5%
Positieve psychologie Antwoordenboek
Positieve psychologie is een boek van Pieternel Dijkstra Meer

€ 5,95 € 5,65

-5%
Zo maak je carrière in finance
Jaarlijks studeert een grote groep intelligente mensen af in een financiële richting. En toch zal slechts een handvol hiervan ooit Chief Financial Officer worden. Waar ligt precies de sleutel voor een geslaagde carrière in finance? In dertig verhalen va ... Meer

€ 30,- € 28,50

-5%
Arbo Pocket Wegwijzer 2018
Arbo Pocket Wegwijzer 2018 Meer

€ 47,20 € 44,84

-5%
Groot psychologisch modellenboek
Er zijn talloze psychologische modellen in omloop. Maar welk model is nu geschikt als je beter wilt leren omgaan met conflicten, je faalangst wilt aanpakken, je charisma wilt ontwikkelen of wilt weten welke leerstijl voor jou het meest effectief is? In het ... Meer

€ 49,99 € 47,49

-5%
Wilde, Verlichte tranen
Door middel van dagboekfragmenten beschrijft Nelly de Wilde hoe ze afscheid neemt van haar man, die ruim vier maanden in coma lag voordat hij stierf. Ze schrijft over het ziekteproces en het verdriet, over de wijze waarop haar kinderen van 3 en 4 jaar oud ... Meer

€ 18,95 € 18,-

-5%
De Bokkenrijdersideologie afgeleid uit vroegmoderne geschriften over hekserij
De Bokkenrijdersideologie afgeleid uit vroegmoderne geschriften over hekserij 1e druk is een boek van Tom Oversteegen uitgegeven bij Eigenboekuitgeven.Com. ISBN 9789492247667 In dit boek doorgrondt de schrijver de ideologie van deze roversbende aan de hand ... Meer

€ 19,95 € 18,95

1 2 3 4 5

Goedkoper Studieboeken kopen met 5% studentenkorting

In Nederland mag er maximaal 5% studentenkorting worden gegeven op Nederlandse studieboeken.
Dit is bij Wet geregeld door de vaste boekenprijs Wet. Je moet wel voldoen aan de onderstaande voorwaarden:
- Minimaal twee verschillende Nederlandse studieboeken aanschaffen.
- De studieboeken dienen voorgeschreven te zijn door een hbo/wo-opleiding.
- Je dient in het bestelproces te verklaren ingeschreven te zijn bij een hbo/wo-opleiding.